Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Przed dyplomem

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego w roku 2021 

 

Zasady dyplomowania na kierunku artes liberales

 

Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym

5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br.

Instrukcje składania pracy dyplomowej (dla studentów oraz dla kierującego pracą i recenzentów), a także obowiązujący wzór pracy dyplomowej znajdują się na dole strony (część: Pliki do pobrania).

 

Eleketroniczna obiegówka

Na Wydziale „Artes Liberales” obowiązują obiegówki elektroniczne – widoczne w USOSweb w module DLA WSZYSTKICH. Obiegówkę aktywuje Dziekanat po zgłoszeniu programu studiów do rozliczenia i przyniesieniu pracy dyplomowej. Należy odpowiedzieć w niej wyłącznie na pytania z sekcji „PEJK i Biuro Karier”. Pozostałe pola wypełnia Dziekanat, BUW oraz BSS. W związku z tym konieczne jest aktywowanie obiegówki od tygodnia do dwóch przed obroną.

 

Przesunięcie egzaminu dyplomowego

Zgodnie z Regulaminem studiów na UW student, który kończy studia w roku powinien złożyć egzamin do końca września. Możliwe jest bezpłatne przedłużenie terminu obrony do końca grudnia. Jeśli student nie złoży egzaminu do tego terminu zostanie skreślony z listy studentów. Potem może się ubiegać na wznowienie studiów na dzień egzaminów.
By móc ubiegać się o trzymiesięczne przedłużenie należy najpóźniej do końca września złożyć w Sekretariacie indeks z wszystkimi wpisami oraz podpisaną przez Kierownika Studiów zgodę na przedłużenie terminu egzaminu dyplomowego. Wówczas pracę dyplomową należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.