Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Legitymacja studencka

Opłata za wydanie legitymacji (lub jej duplikatu) dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018 poz.1861 z późn. zm) wynosi 22 zł za wydanie oryginału ELS i 33 zł za wydanie jej duplikatu.

Studentów przyjętych  od roku akademickiego 2018/2019 i wcześniej obowiązują dotychczasowe opłaty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016 poz.1554) czyli za wydanie oryginału ELS – 17 zł, a duplikatu – 25,50 zł.

Należność za ELS należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:  

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji  

Więcej na temat ELS: https://bok.uw.edu.pl/elektroniczna-legitymacja-studencka-na-uniwersytec...

mLegitymacja dla studentów: https://bok.uw.edu.pl/mlegitymacja-dla-studentow/