Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Kolegium Artes Liberales

Kolegium Artes Liberales powstało w 2008 r. Prowadzi unikatowe w skali kraju studia I i II stopnia o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i techniczno-przyrodniczych. 

Jako część Wydziału „Artes Liberales”, najmniejszego na Uniwersytecie Warszawskim, Kolegium oferuje studentom komfortowe warunki do rozwijania wiedzy, umiejętności i osobowości. W Kolegium stosuje się innowacyjne i aktywne formy nauczania, a bliski kontakt między wykładowcami i studentami zapewnia możliwość najpełniejszego rozpoznania własnych potrzeb i talentów. Wykładowcy Kolegium są specjalistami wykształconymi w różnych obszarach nauki. Dodatkowo co roku do prowadzenia zajęć zaprasza się czołowych naukowców spoza Wydziału i wybitne postaci świata kultury. 

Program studiów artes liberales powstał po kilkuletnich pracach przygotowawczych prowadzonych z udziałem wykładowców i ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Nawiązuje on do core curriculum College'u w University of Chicago oraz do programów amerykańskich colleges of liberal arts and sciences (kolegiów sztuk wyzwolonych). Jego założeniem jest przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności pozwalających studentom rozumieć dynamikę świata społecznego – świata kultury osadzonego w środowisku naturalnym.

Wciąż zmieniamy go i udoskonalamy m.in. we współpracy z partnerami amerykańskimi, do których należą czołowe koledże i uniwersytety, a także wspierające nas organizacje i fundacje, zwłaszcza Fundacja „Instytut Artes Liberales”, Association of American Colleges and Universities oraz Endeavor Foundation. Program jest jednak oryginalnym rozwiązaniem, propozycją nowego kierunku interdyscyplinarnych studiów ogólnokształcących, których potrzebą coraz częściej dostrzega się w Polsce.  

Do Kolegium przychodzą studenci traktujący Uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów, pragnący studiować jak najwięcej i wciąż poszerzać swoje horyzonty intelektualne. To dla nich proponujemy zajęcia przywracające pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, łączące myślenie z działaniem artystycznym oraz sprzyjające całościowemu: indywidualnemu i obywatelskiemu, rozwojowi jednostki.
 

► Program studiów I stopnia obejmuje sześć wyzwań kierunkowych:

 1. Mądrość i filozofia
 2. Bogowie i ludzie
 3. Dzieje myśli obywatelskiej
 4. Pamięć i tożsamość
 5. Theatrum mundi
 6. Ekologia kultury

Czytaj więcej

 

► W ramach programu studiów II stopnia student wybiera jedną z pięciu specjalności:

 1. Dzieło sztuki w kulturze
 2. Ideowe i materialne aspekty życia społecznego
 3. Chrześcijaństwo w kulturze
 4. Różnorodność biologiczna i kulturowa
 5. Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli

Czytaj więcej