Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Program studiów I stopnia

artes liberales

Studia I stopnia

Program ramowy od roku akademickiego 2019/20

 

W ramach studiów I stopnia na kierunku artes liberales student zobowiązany jest zrealizować przedmioty w wymiarze nie mniej niż 60 ECTS rocznie i 180 ECTS w ciągu trzech lat studiów, w tym:

 1. Następujące przedmioty obowiązkowe:
  1. Sztuka pracy naukowej (8 ECTS, 60 godzin, na pierwszym roku);
  2. Lektura tekstu artystycznego (10 ECTS, 90 godzin, na pierwszym roku);
  3. Proseminarium licencjackie (7 ECTS, 60 godzin, na drugim roku);
  4. Seminarium dyplomowe (10 ECTS, 60 godzin, na trzecim roku);
 2. Przedmioty do wyboru w ramach wyzwań kierunkowych w wymiarze 16 ECTS z każdego z sześciu wyzwań kierunkowych (łącznie należy uzyskać 96 ECTS w ciągu trzech lat studiów);
 3. Studencki projekt zespołowy(3 ECTS na drugim roku studiów);
 4. Przedmioty do wyboru z oferty Wydziału ”Artes Liberales”(łącznie należy uzyskać 24 ECTS w ciągu trzech lat studiów);
 5. Przedmioty ogólnouniwersyteckie (łącznie należy uzyskać 9 ECTS w ciągu trzech lat studiów);
 6. Technologie informacyjne (2 ECTS na pierwszym roku studiów);
 7. Lektoraty z języka obcego (8 ECTS, 240 godzin w ciągu trzech lat studiów);
 8. Egzamin z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS, do końca trzeciego roku studiów);
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego (90 godzin);
 10. Szkolenie BHP (0,5 ECTS, na pierwszym roku studiów);
 11. Szkolenie Podstawy ochrony własności intelektualnej - POWI (0,5 ECTS, na pierwszym roku studiów).

 

Proponowany program studiów I stopnia na kierunku artes liberales z podziałem na lata i semestry nauki:

I rok studiów

Semestr 1

Semestr 2

LICZBA ECTS ogółem

na I roku studiów

Liczba  ECTS

Liczba godzin

Liczba  ECTS

Liczba godzin

Lektura teks tu artystycznego

5

45

5

45

10

Sztuka pracy naukowej

4

30

4

30

8

Przedmioty w ramach Wyzwań kierunkowych

15

+- 120

14

+- 110

29

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG)

 

 

2

+-30

2

Przedmioty do wyboru z oferty Wydziału ”Artes Liberales”

2

15

2

15

4

Lektoraty z języka obcego

2

60

2

60

4

Wychowanie fizyczne

 

 

 

30

0

Technologie informacyjne

2

30

 

 

2

Szkolenie BHP

 

 

0,5

4

0,5

Szkolenie POWI

 

 

0,5

4

0,5

Liczba ECTS/godzin z podziałem na semestry nauki

30

300

30

328

60

 

II rok studiów

Semestr III

Semestr IV

LICZBA ECTS ogółem na II roku studiów

Liczba ECTS

Liczba  godzin

Liczba ECTS

Liczba godzin

 

Proseminarium licencjackie

3,5

30

3,5

30

7

Przedmioty w ramach Wyzwań kierunkowych

17

+-130

15

+-110

32

Studenckie projekty zespołowe

1,5

30

1,5

30

3

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG)

2

+- 30

2

+- 30

4

Przedmioty do wyboru z oferty Wydziału ”Artes Liberales”

4

+- 30

6

+- 60

10

Lektoraty z języka obcego

2

60

2

60

4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

 

Liczba ECTS z podziałem na semestry nauki

30

340

30

350

60

             

 

 

III rok studiów

Semestr III

Semestr IV

LICZBA ECTS ogółem na

III roku studiów

Liczba ECTS

Liczba  godzin

Liczba ECTS

Liczba godzin

Seminarium dyplomowe

5

30

5

30

10

Wyzwania kierunkowe

18

120

17

130

35

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

2

30

1

30

3

Przedmioty do wyboru z oferty W”AL”

6

60

4

60

10

Egzamin z języka obcego na poziomie B2

 

 

2

 

2

Liczba ECTS z podziałem na semestry nauki

31

240

29

250

60

 

 

 

 

Pliki do pobrania: