Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Formularze i wnioski

Kolegium Artes Liberales zamieszcza ważne dokumenty do pobrania dla studentów

 

Rok akademicki 2020/2021

 


 

Instrukcja uzupełniania planu studiów

 

Plan studiów to arkusz w programie Microsoft Excel, wpisują w niego Państwo przedmioty, na które zapisują się Państwo przez USOS i które zamierzają Państwo zrealizować (tzn. zaliczyć) w tym roku akademickim. Studenci II i III roku wpisują ponadto w plan już zaliczone przedmioty z poprzednich lat studiów. Struktura planu jest zablokowana, aby arkusza nie można było uszkodzić.

Plan najlepiej jest wypełniać w programie Microsoft Excel, można również korzystać z programu Libre Office Calc. Plan nie będzie jednak działał poprawnie w Google Sheets.

Arkusz pomoże Państwu zaplanować studia: podliczy punkty ECTS oraz sprawdzi, czy spełniają Państwo warunki niezbędne do zaliczenia roku. Pokaże także, ile punktów ECTS brakuje Państwu do ukończenia studiów.

 

Jak wypełnić plan?

W kolumnie "C" wpisują Państwo kod przedmiotu z USOS-a. Można go wpisać samemu lub przekleić ze strony usosweba. (Trzeba postawić kursor, a nie jedynie zaznaczyć komórkę. Żeby komórka ładnie wyglądała, wybieramy opcję wklejania "uwzględnij formatowanie docelowe" lub formatujemy komórkę. Ważne, aby w kodzie nie pojawiały się zbędne spacje). Musimy pamiętać, żeby wpisać przedmioty w odpowiednie rubryki planu – różne kategorie przedmiotów mają różne rubryki.

Następnie w kolumnie "N" deklarują Państwo rok realizacji przedmiotu – tzn. ten rok akademicki, kiedy chodzą Państwo na zajęcia.

W kolumnie "M" informują Państwo o podpięciu zajęć pod jeden z trzech etapów studiów. W zależności od tej deklaracji plan policzy Państwu przedmiot do rocznej sumy punktów ECTS lub nie.

Plan sam uzupełnia tytuł zajęć oraz liczbę punktów ECTS. Jeśli przedmiot jest dobrze wpisany w plan, w kolumnie kontrolnej "H" pojawia się zielony ptaszek. Jeśli jest błąd, w tym miejscu pojawi się czerwony krzyżyk. Krzyżyk pokaże się np. jeśli wpiszą Państwo przedmiot w złą rubrykę planu lub jeśli podanego przez Państwa przedmiotu nie ma w USOSie. Proszę też zwrócić uwagę, że zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN-y) należy realizować poza Wydziałem „Artes Liberales”. W związku z tym plan nie zaakceptuje OGUN-a prowadzonego przez nasz wydział.

Sami uzupełniają Państwo w planie nazwisko wykładowcy oraz liczbę godzin kursu.

Ostatnie wiersze każdej części tabeli są zaznaczone na fioletowo. Te wiersze są przeznaczone do wpisywania przedmiotów przepisanych z innych kierunków i ekwiwalentów uznanych przez Dziekana. Tutaj dane nie są zablokowane - mogą Państwo wpisać cokolwiek, ale na każdy wpis muszą Państwo mieć zgodę Dziekana (zatwierdzone podanie).

Pod planem znajdują się dwie tabele kontrolne. Pierwsza sprawdza, czy spełniamy warunki zaliczenia roku, a druga, jak wypadamy na tle całego programu studiów. Ta druga sumuje również ECTSy z przedmiotów niepodpiętych pod bieżący etap studiów.

W poprawnie wypełnionym planie nie powinny pojawiać się czerwone krzyżyki.

 

Jak to działa?

W słownik arkusza kalkulacyjnego Excel zostały wpisane dane z serwisu USOSweb. Oznacza to, że jeśli jakiś przedmiot na przyszły semestr dopiero pojawi się w USOS-ie, przed jego pojawieniem się nie będzie go również w planie. Jeśli w trakcie semestru pojawiły się zmiany w USOSie, to pojawią się one w planach dopiero po ich aktualizacji. Na początku drugiego semestru studiów otrzymują Państwo zaktualizowane arkusze, rozszerzone o nowe przedmioty.

 

Pytania? Problemy?

Proszę zgłaszać do mnie (ewa.janion@al.uw.edu.pl). Studenci I roku proszeni są najpierw o kontakt z opiekunem roku.

 

Ewa Róża Janion
Koordynatorka ds. Kształcenia na Studiach I Stopnia