Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Wyzwania kierunkowe z roku akademickiego 2017/2018

Mądrość i filozofia:

 1. Anty-Edyp. Wstęp do lektury. Prowadzą: Krzysztof Skonieczny, Katarzyna Szafranowska (3700-KON29-AL)
 2. Dekonstrukcja i jej losy. Zmienne spotkania Jacquesa Derridy z literaturą, filozofią, polityką i etyką. Prowadzi: Szymon Wróbel (3700-KON78-AL)
 3. Filozofia antyczna jako terapia duszy. Prowadzi: Krzysztof Łapiński (3700-KON59-AL)
 4. How Human Is Laughter. Prowadzi: Jan Miernowski (3700-KON61-AL)
 5. Literatura niepełnosprawności. Prowadzi: Paweł Wojtas (3700-KON8-AL)
 6. Logika i metodologia. Prowadzi: Mieszko Tałasiewicz (3700-KON68-AL)
 7. Metafora i poznanie. Prowadzi: Zbigniew Kloch (3700-KON13-AL)
 8. Narracja: metafizyka i etyka. Prowadzą: Mateusz Falkowski, Marcin Gokielli (3700-KON49-AL)
 9. Od posthumanizmu do sztucznych podmiotów moralnych: etyka i technik. Prowadzi: Sebastian Szymański (3700-KON33-AL)
 10. Technika i uspołecznienie. Prowadzi: Szymon Wróbel (3700-KON39-AL)
 11. Walter Benjamin albo humanistyka szabrownictwa. Prowadzi: Szymon Wróbel (3700-KON38-AL)
 12. Wprowadzenie do filozofii. Prowadzi: Marcin Trepczyński (3700-KON69-AL)
 13. Znajomość siebie od Sokratesa do Foucault. Prowadzi: Ivan Dimitrijević (3700-KON47-AL)
 14. Co wolno robotowi? Prowadzą: Sebastian Szymański, Łukasz Kowalczyk (3700-KON110-AL)
 15. Czego zwierzęta uczą nas o polityce? Prowadzi: Krzysztof Skonieczny (3700-KON128-AL)
 16. Doświadczenie, że <<czas wypadł z formy>> w literaturze. Prowadzi: Karolina Rychter (3700-KON126-AL)
 17. Do Androids Dream of Electric Sheep? Roboty w nowoczesnej kulturze europejskiej. Prowadzą: Mikołaj Golubiewski, Piotr Kubiński (3700-KON88-AL)
 18. Duchowość i kobiety w tradycji chrześcijańskiej. Prowadzi: Lewandowska Julia (3700-KON98-AL)
 19. Heidegger i Starożytni. Prowadzi: Wawrzyniec Rymkiewicz (3700-KON107-AL)
 20. Human Exceptionalism: A Warranted Distinction or Typical Bigotry? Prowadzą: Sebastian Szymański, Cleve Hicks (3700-KON130-AL)
 21. Muzyka uchem filozofa. Prowadzą: Anna Chęćka, Karolina Kolinek-Siechowicz (3700-KON113-AL)
 22. Od modernizmu do hipermodernizmu. Prowadzi: Marcin Trepczyński (3700-KON108-AL)
 23. Wprowadzenie do analizy filmu. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON116-AL)
 24. Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)

 

Bogowie i ludzie

 1. Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu. Prowadzi: Michał Choptiany (3700-KON4-AL)
 2. Fantastyka: definiowanie / przekraczanie granic gatunku. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON16-AL)
 3. Seminarium dyplomowe (Nasze mityczne dzieciństwo). Prowadzi: Katarzyna Marciniak (3700-SEM5-CS)
 4. Niewiarygodne ewangelie. Prowadzi: Kalina Wojciechowska (3700-KON11-AL)
 5. Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (3700-KON67-AL)
 6. Udział Judaizmu w kulturze europejskiej. Prowadzi: Stanisław Rabiej (3700-KON27-AL)
 7. Wideo-tropiciele mitów antycznych w kulturze nowożytnej i ponowoczesnej. Prowadzi: Krzysztof Korwin-Piotrowski (3700-WAR2-AL)
 8. Współczesne debaty o duchowości i religijności kobiet. Prowadzą: Julia Lewandowska, Katarzyna Szafranowska (3700-KON20-AL)
 9. Bóg. Poezja. Mickiewicz. Prowadzi: Krzysztof Rutkowski (3700-KON125-AL)
 10. Doświadczenie, że <<czas wypadł z formy>> w literaturze. Prowadzi: Karolina Rychter (3700-KON126-AL)
 11. Duchowość i kobiety w tradycji chrześcijańskiej. Prowadzi: Julia Lewandowska (3700-KON98-AL)
 12. Fantastyka dla niedorosłych Tematy – konteksty – interpretacje. Prowadzi: Anna Czernow-Dreger (3700-KON104-AL)
 13. Katolickie kościoły wschodnie. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON95-AL)
 14. Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (3700-KON117-AL)
 15. Wprowadzenie do psychologii. Prowadzi: Barbara Bokus (3700-KON118-AL)
 16. Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)

 

Dzieje myśli obywatelskiej:

 1. Czym jest mowa nienawiści? – interdyscyplinarne studia przypadków. Prowadzi: Paweł Knut (3700-KON53-AL)
 2. Dylematy polityki i tożsamości LGBT: Polska, Europa, USA. Prowadzą: Ewa Janion, Ludmiła Janion (3700-KON10-AL)
 3. Georg Simmel: narodziny socjologii z ducha świata mieszczańskiego, które jest czymś „więcej-niż-życiem” (Mehr-als-Leben). Prowadzi Szymon Wróbel ()370-KON37-AL)
 4. Język, kultura, komunikowanie społeczne. Prowadzi: Zbigniew Kloch (3700-KON12-AL)
 5. Od sfery publicznej do kontrpubliczności – teoria i praktyka krytyki władzy. Prowadzi: Ewa Majewska (3700-KON60-AL)
 6. Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (3700-KON76-AL)
 7. Warsztat badawczy socjologa. Prowadzi: Sylwia Urbańska (3700-KON73-AL)
 8. Anatomia przywództwa. Ujęcie socjologiczne. Prowadzi: Maria Pasło-Wiśniewska (3700-KON114-AL)
 9. Antropologia jako praxis. Prowadzi: Ewa Klekot (3700-KON91-AL)
 10. Czarne i białe legendy Internetu. Socjologia technologii w czasach radykalnej zmiany technologicznej. Prowadzą: Alek Tarkowski, Aleksandra Janus (3700-KON134-AL)
 11. Intelektualiści i sfera publiczna. (Patogeneza polskiej sfery inteligenckiej). Prowadzi: Piotr Kulas (3700-KON96-AL)
 12. Jak i co mówi do nas prawo. Prowadzi: Artur Nowak-Far (3700-KON83-AL)
 13. Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa. Prowadzi: Zbigniew Kloch (3700-KON92-AL)
 14. Polityczna historia Polski z perspektywy dzieła i biografii Czesława Miłosza. Prowadzi: Mikołaj Golubiewski (3700-KON87-AL)
 15. Polityczność w sztuce współczesnej. Prowadzi: Karolina Plinta (3700-KON121-AL)
 16. Solidarność - siła bezsilnych, słaby opór i polityka tego, co wspólne. Prowadzi: Ewa Majewska (3700-KON99-AL)
 17. Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)
 18. Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy. Prowadzi: Witold Wołodkiewicz (3700-KON131-AL)

 

Pamięć i tożsamość:

 1. Aspekty tańca greckiego z elementami etnografii Grecji. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON54-AL)
 2. Geneza, epistemologia i hermeneutyka świadectwa. (Formy zapisu i sposoby rozumienia doświadczeń granicznych). Prowadzi: Jacek Leociak (3700-KON19-AL)
 3. Historia filmu dokumentalnego. Prowadzi: Michała Oleszczyk (3700-KON64-AL)
 4. Historia pewnej ulicy –– warsztat przewodnicki. Prowadzi: Marcin Krassowski (3700-KON55-AL)
 5. Kulturowa historia książki i czytelnictwa od średniowiecza do końca XVII w. Prowadzi: Michał Choptiany (3700-KON5-AL)
 6. Obrazy miasta w literaturze współczesnej. Prowadzi: Ewa Niedziałek (3700-KON62-AL)
 7. Opowiadać opowiadaniem. Opowiadanie jako lustro kultury (od 2 poł. XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Agata Zalewska (3700-KON36-AL)
 8. Podróż śródziemnomorska - doświadczenie egzystencjalne, fakt kulturowy, przedmiot badań. Prowadzi: Maria Kalinowska (3700-KON50-AL)
 9. Podróżowanie: doświadczenie antropologa i turysty. Prowadzi: Grażyna Szymańska-Matusiewicz (3700-KON32-AL)
 10. Polska nieznana - kultury wschodniego pogranicza. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON56-AL)
 11. Tematy kulturowe w ujęciu francuskim. Prowadzi: Maciej Abramowicz (3700-KON45-AL)
 12. Udział Judaizmu w kulturze europejskiej. Prowadzi: Stanisław Rabiej (3700-KON27-AL)
 13. Z dziejów pisma. Prowadzi: Robert A. Sucharski (3700-KON31-AL)
 14. Życiowe sytuacje graniczne – autodestrukcja jako problem kulturowy część II. Prowadzi: Halszka Witkowska (3700-KON75-AL)
 15. Antropologia jako praxis. Prowadzi: Ewa Klekot (3700-KON91-AL)
 16. Antropologia ubioru historycznego. Prowadzą: Krzysztof Rutkowski, Anna Nurzyńska-Dziemska (3700-KON124-AL)
 17. Bałkańskie miejsca pamięci. Prowadzi: Jolanta Sujecka (3700-KON106-AL)
 18. Czas wydarzeń i wypadków – dzieciństwo w późnej PRL. Badania etnograficzne. Prowadzi: Zuzanna Grębecka (3700-KON89-AL)
 19. Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON65-AL)
 20. Katolickie kościoły wschodnie. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON95-AL)
 21. Materialność źródła pisanego. Studium przypadków literackich i muzycznych (XV–XVIII w.) Prowadzą: Alicja Bielak, Sonia Wronkowska (3700-KON103-AL)
 22. Polityczna historia Polski z perspektywy dzieła i biografii Czesława Miłosza. Prowadzi: Mikołaj Golubiewski (3700-KON87-AL)
 23. Salon literacki: powieść absurdalna. Prowadzi: Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON133-AL)
 24. Szekspirowskie ciała: realność i metafora. Prowadzi: Emilia Olechnowicz (3700-KON105-AL)
 25. Thomas Bernhard i teatr. Prowadzą: Katarzyna Sadkowska, Michał Mizera (3700-KON127-AL)
 26. Warszawa-ostatnie 100 lat przemian. Wybrane aspekty. Prowadzi: Artur Bojarski (3700-KON84-AL)
 27. Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)

 

Theatrum mundi:

 1. Analiza i krytyka gier. Prowadzi: Mateusz Kominiarczuk (3700-KON14-AL)
 2. Aspekty tańca greckiego z elementami etnografii Grecji. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON54-AL)
 3. Ciało i głos – instrument i narzędzie pracy. Prowadzi: Bartosz Martyna (3700-CW3-AL)
 4. Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida. Prowadzi: Michał Mizera (3700-KON22-AL)
 5. Fingere necesse est czyli Wielkie Narracje Dziewiętnastego Wieku. Prowadzi: Marek Troszyński (3700-KON71-AL)
 6. Gry wideo i teksty kultury cyfrowej. Ujęcie porównawcze. Prowadzi: Piotr Kubiński (3700-KON18-AL)
 7. Klasyka polska w teatrze współczesnym. Od romantyków do Witkacego. Prowadzą: Maria Kalinowska, Michał Mizera (3700-KON51-AL)
 8. Na scenie i na widowni. Dramat i teatr 2 poł. XIX i początku XX wieku. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-KON35-AL)
 9. Sztuka starożytnej Grecji wokół nas. Prowadzi: Alfred Twardecki (3700-KON72-AL)
 10. Zmień świat zabawą. Warsztaty projektowania grywalizacji. Prowadzi: Michał Jeska (3700-WAR1-AL)
 11. Artistic Writing po polsku. Prowadzą: Jan Podniesiński, Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON122-AL)
 12. Cypr: wyspa kontaktu, sporu, pojednania. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON93-AL)
 13. Ćwiczenia z widzenia. Prowadzi: Maria Poprzęcka (3700-KON123-AL)
 14. Fantastyka dla niedorosłych Tematy – konteksty – interpretacje. Prowadzi: Anna Czernow-Dreger (3700-KON104-AL)
 15. Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON65-AL)
 16. Performowanie Fryderyka Chopina. Wirtuoz-Dandys. Prowadzi: Dorota Mackenzie (3700-KON111-AL)
 17. Rozczytywanie dramatu. Prowadzi: Jacek Kopciński (3700-KON109-AL)
 18. Shakespeare. Prowadzi: Piotr Nowak (3700-KON102-AL)
 19. Szekspirowskie ciała: realność i metafora. Prowadzi: Emilia Olechnowicz (3700-KON105-AL)
 20. Sztuka współczesna w czasach Google. Poetyka obrazów. Prowadzi: Andrzej Leśniak (3700-KON97-AL)
 21. Wielkie dzieła literatury francuskiej. Prowadzi: Maciej Abramowicz (3700-KON82-AL)
 22. Wprowadzenie do analizy filmu. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON116-AL)
 23. Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)

 

Ekologia kultury:

 1. Artystyczne szkolenie indywidualne. Krajobraz po katastrofie. Polski teatr absurdu po drugiej wojnie światowej. Prowadzi: Michał Smolis (3700-KON81-AL)
 2. Człowiek i jego świat. Prowadzą: Jan Kieniewicz, Stanisław Rabiej (3700-KON52-AL)
 3. Ekologia teatru. Prowadzi: Włodzimierz Staniewski (3700-KON30-AL)
 4. Ewolucja biologiczna. Prowadzi: Paweł Golik (3700-WYK3-AL)
 5. Idee i informatyka. Prowadzi: Jerzy Tyszkiewicz (3700-KON66-AL)
 6. Krótka historia błędu. Kategoria błędu językowego a nurt ekologii językowej. Prowadzi: Ewa Rudnicka (3700-KON28-AL)
 7. Książę Michał Twerski” Juliusza Słowackiego – Wizja sceniczna. Prowadzi: Marek Troszyński (3700-KON70-AL)
 8. Mania listowania – epistolografia jako zanikający fenomen kultury europejskiej; edytorstwo naukowe – techniki cyfrowe w humanistyce. Prowadzą: Anna Skolimowska, Marek Troszyński (3700-KON79-AL)
 9. O naturze performansu. Prowadzi: Tomasz Kubikowski (3700-KON17-AL)
 10. Salon literacki – głęboka lektura prozy (powieść), cz. II. Prowadzi: Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON74-AL)
 11. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 1. Prowadzi: Wojciech Grochala (3700-KON7-AL)
 12. Usłyszeć świat – postrzeganie przez muzykę. Prowadzi: Mieczysław Litwiński (3700-KON58-AL)
 13. WSZYSTKO JEST REMIKSEM – strategie przetwarzania w kulturze popularnej. Prowadzi: Kaja Klimek (3700-KON80-AL)
 14. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta. Prowadzą: Barbara Pietrzak, Andrzej Mikulski (3700-KON24-AL)
 15. Zwierzęta i nauka. Prowadzi: Andrzej Elżanowski (3700-KON48-AL)
 16. Artistic Writing po polsku. Prowadzą: Jan Podniesiński, Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON122-AL)
 17. Człowiek i geny. Prowadzi: Paweł Golik (3700-KON86-AL)
 18. English for Academic Purposes. Prowadzi: Paweł Wojtas (3700-CW5-AL)
 19. Jak ciało staje się słowem - praktyka sztuki. Prowadzą: Krzysztof Rutkowski. Emilia Przerwa-Tetmajer, Weronika Kuśmider (3700-WAR6-AL)
 20. Krajobrazy sztuki współczesnej Prowadzi: Monika Stobiecka (3700-KON129-AL)
 21. Mów dobrze. Prowadzi: Bartosz Martyna (3700-CW4-AL)
 22. "Powiedz mi co jesz, a powiem Ci kim jesteś”. Zagadnienia z socjologii i antropologii jedzenia. Prowadzi: Zofia Boni (3700-KON85-AL)
 23. Salon literacki: powieść absurdalna. Prowadzi: Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON133-AL)
 24. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 2. Prowadzi: Wojciech Grochala (3700-KON90-AL)
 25. Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)