Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Studia II stopnia

Studia II stopnia artes liberales są wyjątkowym kierunkiem na Uniwersytecie Warszawskim. Nie zamykają się w obrębie jednej dyscypliny, lecz mają na celu przekazanie i rozwijanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Kierunek oferuje studentom bogate możliwości: od zajęć z historii sztuki po kursy programowania. 

Studenci mogą w dużym stopniu dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Łącząc różne dyscypliny wiedzy i kształcąc umiejętność krytycznego podejścia do zastanych schematów, studia artes liberales przygotowują do wejścia na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Sprzyjają  podejmowaniu wciąż nowych wyzwań w życiu zawodowym i aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

W ramach studiów II stopnia artes liberales studenci studiują w ramach jednej z pięciu specjalności.