Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Studia II stopnia – od 2019 r.

Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów.  
Program kształcenia umożliwia indywidualną kompozycję planu studiów. Ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru. Ważnym celem kierunku jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia.

W ramach studiów II stopnia na kierunku  artes liberales realizowane są cztery ścieżki kształcenia:
    • ścieżka humanistyczno-społeczna;
    • ścieżka humanistyczno-przyrodnicza;
    • ścieżka społeczno-przyrodnicza;
    • Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) – zamknięta.

Zasady wyboru ścieżek kształcenia
Dyskutowany na rozmowie kwalifikacyjnej temat związany z sygnalizowanym w zasadach rekrutacji modułem jest podstawą kwalifikacji na studia. Dalsze rozwijanie i poszerzanie zainteresowań studentów  będzie się odbywało na jednej z proponowanych ścieżek kształcenia: humanistyczno-społecznej, humanistyczno-przyrodniczej, społeczno-przyrodniczej oraz Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli).
O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, kierując się własnymi zainteresowaniami, po rozpoczęciu nauki na studiach II stopnia poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy).